Digital Workplace

Med tjänsten Digital Workplace får du alla digitala lösningar som krävs för att er arbetsplats ska fungera. Vi skräddarsyr en helhetslösning för dig med allt från mötesteknik och extern IT-avdelning till nätverk, licenshantering, installation m.m.
Läs mer ingående
NRSE tjänstebild

Vanliga frågor om

Digital Workplace

Vad är en extern IT-avdelning?
icon öppna faq
Det är en tjänst för er som behöver ha hjälp med IT, men kanske inte har behovet av en egen IT-avdelning, men ett behov av att det alltid finns någon som sköter drift och support, så att ni alltid har en välfungerande IT-lösning. Modellen är flexibel och sätts utifrån antal anställda med tydliga SLA:er, och när behovet förändras så är det lika enkelt att skala upp som att skala ned. Flexibilitet med förutsägbar kostnad.
Kan vi bli mer hållbara genom att digitalisera?
icon öppna faq
Ja, genom att möten idag i allt större utsträckning sker digitalt går det såklart att någorlunda enkelt att räkna på minskad Co2-förbrukning om det till exempel leder till 50% minskade resor relaterade till möten. Självklart finns det mer än digitala möten där arbetsplatsen med rätt förutsättningar och utrustning kan möjliggöra beteendeförändringar som leder till minskade Co2-utsläpp, till exempel vid hemarbete. När anställda ska ges möjlighet att arbeta hemifrån kräver det att den anställdes hemmakontorsutrustning ses över, inte endast för att säkerställa en trygg arbetsmiljö såsom ergonomi, ljus och ljud, men även för verksamhetskrav såsom IT-säkerhet m.m. Vid hemarbete finns det sällan samma krav från företaget att allting ska se enhetligt ut, så ofta efterfrågas en lösning med så mycket återbruk som möjligt. Vid hemarbete finns det vid det här laget ganska mycket studier som påvisar positiva resultat i form av mindre Co2-relaterade utsläpp framförallt då transporter till och från arbetet minskar.
Kan vi köpa mjukvara och licenser av er?
icon öppna faq
Ja det kan ni absolut göra. Det gör ni med fördel via vår externa IT-avdelning, så sköter de licenshantering, installation, uppdateringar, support m.m.
Vad finns det mer för tjänster?
icon öppna faq
Digital Workplace är kategorin för all teknisk utrustning och IT såsom AV-utrustning, digitala mötes- och konferensrum, digital skyltning, m.m. Från koncept/idé till inköp, installation, service och support. Det enklaste är att ni tar kontakt med oss så tar vi antigen fram ett förslag eller hjälper er att göra en behovsanalys utifrån verksamhetens behov och därefter presenterar vi ett skräddarsytt upplägg. I de fall då det krävs anpassning av kontoret för en komplett lösning tar vi fram ett förslag tillsammans med vår Digital Workplace- och Workspace Solutions-avdelning, så får ni en komplett lösning.

Kontakta oss idag.

En första kontakt handlar egentligen främst om att vi ska få en chans att få lära känna varandra lite bättre, förhoppningsvis är vi tillräckligt intressanta och kanske till och med en bra matchning för vad ni söker.

Vi svarar på ditt mail inom 24 timmar.

Tack för ditt meddelande. Vi svarar inom 24 timmar!
Något gick fel. Vänligen kontakta oss direkt antingen via telefon eller mail.

Moderna lösningar för moderna arbetsplatser.

Det är ingen hemlighet att digitaliseringen pågår överallt runtomkring oss. Tjänsten Digital Workplace är framtagen för att hjälpa dig att leverera tekniska lösningar i framkant för att anpassa din arbetsplats till de senaste trenderna. Moderna arbetsplatser kräver moderna lösningar för att fungera och prestera på topp.

IT som tjänst

Vem behöver IT som tjänst eller digital WaaS (Workplace as a Service)? Det är ni som vill att all er IT fungerar, men kanske inte har resurser internt eller inte ännu ser behovet av en intern IT-avdelning.

Vad ingår? Det mesta ingår när ni har en egen extern IT-avdelning och förutom att se till att er IT-infrastruktur driftas och är optimerad med uppdaterade licenser finns det support redo att hjälpa er, ofta innan ett problem dykt upp genom att arbeta proaktivt och övervaka IT-infrastrukturen. IT som tjänst är en bra lösning för er som helt enkelt vill ha IT som fungerar och sedan inte behöva tänka på det något mer, det ska bara funka.

Digitala möten

Ett enkelt sätt att bli mer hållbara (och kanske t.om. lite mer moderna) är att utrusta arbetsplatsen med rätt tekniska lösningar för att inte längre behöva ta lika många fysiska möten. Det sparar inte bara tid och ökar effektiviteten, det drar även ned Co2-förbrukningen då vi behöver resa mindre.

Detta är inte något som endast sker externt. Digitala möten och en arbetsplats med rätt tekniska lösningar är en förutsättning för att bygga en arbetsplats som ska stötta mer hybrida eller dynamiska förhållningssätt, där olika funktionsområden ofta behöver mindre mötesrum för fokusarbete, och såklart även rätt utrustning för de som arbetar mycket på distans eller som har långt till den fysiska arbetsplatsen.

Här är det viktigt för oss att vi kan sätta oss ned tillsammans med er och gå igenom era behov, så engagerar vi så mycket resurser som behövs från oss för att kunna hjälpa er att få ett färdigt förslag anpassat till verksamhetens behov.

Läs våra senaste artiklar för mer information

NRSE i siffror 2020-2021

Träffa kontoret - Toufiq Saifi

Åtgärder för minskad smittspridning på arbetsplatsen (del 3 - Hygienprodukter för medarbetarna)

Åtgärder för minskad smittspridning på arbetsplatsen (del 4 - Storstädning)

Workplace Services

Hållbar och modern arbetsplatsservice. Alla servicetjänster du behöver till din arbetsplats för en bra arbetsmiljö och en medarbetarupplevelse av världsklass, alltid med fokus på hållbarhet, hög kvalitet och service.

Workplace Solutions

Konsultativa tjänster där vi hjälper er att ta nya problem, behov eller förändringar på arbetsplatsen till fungerande lösningar för er arbetsplats. Allt från arbetsplatsstrategi till extern Workplace organisation, det ni behöver när arbetsplatsen förändras helt enkelt.

Workspace Solutions

Förändringar av arbetsplatsen är naturligt när verksamhetens behov förändras. Vi har egen specialistkompetens med allt från flyttprojektledning till inredningsarkitekter som tar hand om hela, eller delar, av projekt som flyttar, kontorsanpassningar, återbruk m.m.