Optimerade lösningar som fungerar

När det dyker upp nya behov på arbetsplatsen som kräver nya lösningar och det inte finns några färdiga tjänster för det är det inom Workplace Solutions som vi hjälper våra kunder. Råd i all ära, men vad som ofta behövs från oss är att ta nya behov till konkreta genomtänkta lösningar som fungerar när de implementeras utan att det innebär en belastning för våra kunders verksamhet.

Förändring på arbetsplatsen

Förändring på arbetsplatsen är ingenting nytt, men nu är det många arbetsplatser som behöver optimera arbetsplatsen utifrån verksamhetens nya behov. Förändring kan också innebära att det finns behov av att testa olika lösningar för att se vad som passar verksamheten bäst, det kanske inte blev optimalt att sitta i öppet landskap till exempel. Vi hjälper er från det som är den nya utmaningen till det att vi tagit fram en lösning som vi även implementerar och tar ansvar för. Arbetsplats som tjänst är ett exempel på en ny lösning som ger utrymme för att testa olika arbetssätt utan att det krävs tunga investeringar. Förändringar likt ovan är inte sällan en gemensam insats av Workplace och Workspace Solutions där vi ser till att ni får rätt expertis och rådgivning som inte enbart konsulterar utan även utför det operativa och tar ansvar för att följa upp på implementerade lösningar.

Framtidens arbetsplats

Det är många som pratar om framtidens arbetsplats, men det vi behöver är en arbetsplats som fungerar nu, vad som är framtidens arbetsplats kommer alltid vara i ständig förändring. Vad vi har sett är det viktigt att förankra den tilltänkta förändringen internt genom att samla in information för att förstå nuläge i data och nyckeltal som gör att det går att sätta upp en gemensam målbild och vilka åtgärder som bör prioriteras. Genom att samla in data och nyckeltal som går att benchmarka mot verksamheter i er egen bransch både innan och efter tänkt förändring får ni en bättre förståelse om hur det går och hur ni ständigt kan förbättra arbetsplatsen. Vi kan hjälpa er att göra arbetsplatsundersökningar som ger er relevanta nyckeltal för arbetsplatsen med index från världens största databas för arbetsplatser.

Läs mer specifikt om tjänsterna

Vi tar varmt emot frågor

Vad kan ni hjälpa oss med?

Tjänsten är framförallt till för förändring på arbetsplatsen som kräver nya lösningar eller tjänster där det kanske inte finns en specifik tjänst som löser det. Då går vi igenom vad behovet är och tar in expertis för att kunna ta fram en lösning, sedan implementerar vi den så att det fungerar som vilken annan tjänst som helst.

Vad finns det för arbetsplatsundersökningar?

De vanligaste undersökningarna är undersökning av arbetsmiljön, t.ex. ljus och ljud. För det har vi etablerade samarbetspartners.Det finns även andra mer omfattande arbetsplatsundersökningar som tar fram nyckeltal som kan benchmarkas mot en stor global databas som har samlat mest omfattande data under åren som utförs via en välrenommerad tredje part.

Vad kan ni inte hjälpa oss med?

Om vi inte kan hjälpa er så kan vi åtminstone höra i vårt nätverk om någon med bra rykte som vi kan rekommendera till er.

Kan ni hjälpa oss vid Covid?

Ja, vi har arbetat med allt från att lösa komplexa globala riktlinjer som vi har hjälpt våra kunder att implementera för verksamheter som måste vara öppna på grund av säkerhetsskäl t.ex. banker. Vi har även validerade processer som är säkra för de som utför desinficering samt för medarbetare, djur och miljön med bevisad effekt.

Workspace Solutions

Förändringar av arbetsplatsen är naturligt när verksamhetens behov förändras. Vi har egen specialistkompetens inom alla delar som rör fysisk förändring av arbetsplatsen - allt från inredningsarkitekter, flyttprojektledning m.m. allt för att ditt projekt ska bli lyckat oavsett om det rör sig om flytt av hela, eller delar av verksamheten till kontorsanpassning, återbruk m.m.

Digital Workplace

Inom Digital Workplace får du alla digitala och tekniska lösningar och tjänster som krävs för att er arbetsplats ska fungera. Vi tillhandahåller allt från enstaka tjänster till helhetslösningar inom IT, mötesteknink, nätverk, licenshantering, support, installation m.m

Workplace Services

Hållbar och modern arbetsplatsservice. Alla servicetjänster du behöver till din arbetsplats för en bra arbetsmiljö och goda medarbetarupplevelser. Från enstaka tjänster till helhetslösningar, alltid med fokus på hållbarhet, hög kvalitet & service.

Vi ser framemot att höra från er

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något, förmodligen har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

Tack för att du kontaktade oss. Vi återkommer så snart vi kan.
Något gick fel. Försök igen eller mejl oss på info@nrse.se