Återvinning

Välj en hållbar återvinningslösning märkt med Bra Miljöval, transporterna är helt fossilfria. Säker hantering av sekretessmaterial med egen videoövervakad destrureingsanläggning i ett slutet system.
Grön pil för att scrolla nedåt på hemsidan
Kontakta oss
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hållbar återvinning märkt med Bra Miljöval, helt fossilfri flotta och optimerade rutter.
Enkel och hållbar återvinningslösning, tjänsten är märkt med Bra Miljöval, fossilfria transporter, kärl byts ut vid hämtning och rengörs för att det alltid ska kännas fräscht.
Vi erbjuder ett miljövänligare återvinningsabonnemang för olika verksamheter; kontor, organisationer t.ex. kyrkor eller fastighetsägare. Vår lösning hjälper er att bli mer hållbara genom helt fossilfria transporter och optimerade rutter samtidigt som återvinningsgraden brukar öka med ca 50%. Lösningen är en mycket uppskattad kombination av fokus på snygg design på kärl och behållare som smälter in i arbetsplatsmiljön samtidigt som det bidrar till ökad medvetenhet och enklare källsortering.

Vanliga Frågor.

Varför är tjänsten inte Svanenmärkt?
Vad innebär Bra Miljöval?
Hur hanterar ni sekretessbelagt material?
Vad är viktigt att tänka på för återvinningen?
Har ni koll på den nya lagstiftningen gällande avfallshantering?
Vad rekommenderar ni?

Bra Miljöval.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning som ska göra det enklare att välja de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön, de vi arbetar med har en helt fossilfri flotta och är märkta med Bra Miljöval.

Hög sekretess.

För känsligt material erbjuder vi en säker lösning med slutna sekretesskärl samt en egen, videoövervakad destrueringsanläggning, där hanteringen sköts av utbildad personal i ett slutet system med destrueringsintyg.

Fräschare återvinning.

Är ni trötta på illaluktande kärl och soprum? Med vår lösning hämtas kärlen varje gång och byts ut mot rena och tvättade kärl vilket brukar vara mycket uppskattat.

Kontakta oss
Svart pil klicka för att kontakta oss