Kontorsflytt

En flytt är något som bara behöver fungera, samtidigt behöver den som sköter flytten ha relevant erfarenhet och utbildning för att kunna säkerställa att projektet löper på i enlighet med budget och tidsplaner. Vi erbjuder en lösning som omfattar hela scoopet av er flytt, med egen flyttprojektledning och resurser samt noga utvalda samarbetspartners för en helhetslösning när ni ska flytta.
Grön pil för att scrolla nedåt på hemsidan
Kontakta oss
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Rätt flyttprojektledning, utbildning, erfarenhet, kunskap och rätt resurser.
Dags att flytta till nya lokaler? Då är det ett bra tillfälle att ta en första kontakt med någon som arbetar med att driva flyttprojekt från början tillslut, med erfarenhet av så väl små som stora, omfattande projekt. Vi tar ett första möte för att lära känna varandra bättre och förstå ert behov av lösning och hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.
Vid en flytt är det väldigt viktigt att ni har rätt kompetens för att driva hela projektet, vi erbjuder en flyttlösning där vi sköter hela ert projekt från det att ni har hittat lokal till att ni flyttar in i lokaler färdiga att användas enligt tid och budget.

Vanliga Frågor.

Har ni egen flyttprojektledning?
Vad menar ni med flytt?
Har ni egen kompetens och resurser?
Vad är viktigt att tänka på?
Erbjuder ni inte delar av det som omfattas av en flytt, dvs. endast, avyttra, montera, bära och transportera t.ex.?
Varför ska jag välja NRSE?

Vad är viktigt att tänka på vid en flytt?

Vår egen flyttprojektledare vet av erfarenhet att det är lättare om ni tar kontakt med oss i ett så pass tidigt skede som möjligt, det är ofta tacksamt att få kontakt med någon som är expert inom sitt område och kan hjälpa till att vägleda och representera er genom hela processen, då brukar även kravbilden bli tydligare och er projektledare kommer att kunna lyckas att ro i land ert projekt enligt budget och tidsplaner.

Vi har redan påbörjat en flytt men behöver mer hjälp?

Det är inget ovanligt scenario, vi erbjuder en helhetslösning som heter Flyttprojektledning som går att läsa om för er som vill ha en lösning från början tillslut, med kompetens som ni kan bolla idéer med och som kan sköta hela processen från idé tills det att ni flyttar in i nya lokaler med upphandlade serviceavtal. Däremot är det många kunder som befinner sig i olika delar av processen och behöver hjälp med utvalda delar som t.ex. återbruk, montering, flytt, lagerhållning och leverans, då kan det vara en bra idé att kontakta oss för att lösa de resterande bitarna.

Kontakta oss
Svart pil klicka för att kontakta oss