Lokalvård

Vår lokalvård är Svanenmärkt och utgör grunden för de flesta av våra avtal, den utförs helt i egen regi utan underentreprenörer. Om du vill ha hållbara tjänster med hög kvalitet och service är NRSE rätt val för er - vi levererar det vi står för och behåller 96% av våra kunder (2020).
Grön pil för att scrolla nedåt på hemsidan
Kontakta oss
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Svanenmärkt lokalvård, det bästa alternativet för en ren och hållbar arbetsplats. Certifierade för kvalitet och miljö samt auktoriserat serviceföretag.
Välj ett företag som behåller sina kunder
Vi har behållit 96% av våra avtalskunder det senaste året (2020), upp 3% från föregående år. Lokalvården utgör grunden för de flesta av våra avtal och är en kritisk framgångsfaktor för oss då det är en tjänst som måste fungera väl för att våra kunder ska kunna ha bra arbetsplatser. Alla städtjänster som går att certifiera enligt Svanen (lokalvård, golvvård och fönsterputs) är det, en certifiering mindre än 1% har i vår bransch. Självklart har vi även kollektivavtal, är ett auktoriserat serviceföretag, innehar ISO-certifiering för kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 9001 & ISO 14001) samt lokalvårdare som är utbildade enligt en av branschens ledande plattformar med utökad utbildning inom hållbarhet och serviceyrket.

Vanliga Frågor.

Vad innebär Svanenmärkningen egentligen?
Vad har ni för certifieringar/intyg?
Vad är viktigt att tänka på med lokalvård?
Varför ska jag välja er?
Vad är bra kvalitet på lokalvård?
Var utför ni uppdrag?

Låg personalomsättning

Alla våra tjänster skall bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö till er och era medarbetare, stötta er kärnverksamhet och vara en viktig del av helhetsupplevelsen. En bra arbetsmiljö har stor påverkan på medarbetare och kunder, vi vet detta vilket är en kritisk del av vår egen framgång, vår personalomsättning var under 5% 2019-2020, vilket gör att ni kan känna er trygga med att ni får en leverantör som förstår vikten av detta.


Utbildning & Kompetensutveckling

Alla våra medarbetare är utbildade enligt PRYL-plattformen samt utökad utbildning för att kunna arbeta hållbart i enlighet med Svanens riktlinjer, vidare uppfyller vi givetvis alla grundläggande krav som kollektivavtal, ISO certifiering i miljö- och kvalitetsledningssystem (9001, 14001), ansvarsförsäkring m.m.

Vi arbetar enligt en tydlig processplan för uppstart av nya projekt där ni är medvetna om vad som sker, när och hur. Vi arbetar enligt en Lean-arbetsmetodik med tydliga processer och ansvarsfördelning för att ni ska känna er trygga med att rätt kompetens och ansvar finns närmst till hands.


Ett sista ord!

Välj hållbart, hög kvalitet och service får du på köpet! 

All vår lokalvård utförs av egen, utbildad personal helt utan underleverantörer. En stor del av vår framgång ligger i att vi har låg personalomsättning, engagerade medarbetare, tydliga processer, rutiner och erfaren arbetsledning som får allt att fungera.


Kontakta oss
Svart pil klicka för att kontakta oss