Möbler & återbruk

Delfinansiera inköp av nya möbler genom att ta era gamla möbler i återbruk, vi samarbetar sedan länge tillsammans med flera aktörer som hanterar hela och delar av processen, givetvis med förmånliga ramavtal för såväl inköp av nya möbler, återbruk och hämtning och lämning på återvinningsstation.
Grön pil för att scrolla nedåt på hemsidan
Kontakta oss
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Gör miljön och plånboken en tjänst, se till att era möbler kommer i återbruk, det går även bra att köpa nya möbler med miljömärkning och återbrukade möbler med förmånliga ramavtal med våra samarbetspartners.
Återbruk av kontorsmöbler, inköp av återbrukade kontorsmöbler eller helt nytt?
Ska ni flytta, ska ni fortsätta att arbeta hemifrån? Vad ska vi göra med våra kontorsmöbler, vilka alternativ finns det och vad är bäst för oss? Arbetsplatsens och arbetsplatsens utformning har och kommer att fortsätta förändras och med det har behovet av lösningar anpassade för det ökat. Vi har alltid förespråkat återbruk när det är möjligt eftersom det är en hållbar och kostnadseffektiv lösning, men samtidigt finns det bra och nya miljömärkta alternativ, låt oss hjälpa er med en helhetslösning vare sig det gäller avyttring, inköp av kontorsmöbler till kontoret eller hemarbetsplatsen som är en hel lösning.

Vanliga Frågor.

Vad är återbruk?
Vad kostar det att återvinna möbler?
Varför ska jag köpa eller hyra möbler från NRSE?
Vad får jag betalt?
Vi behöver en lösning för alla som jobbar och ska jobba hemifrån, har ni det?
Vad rekommenderar ni?

Miljövinsterna med återbruk
En stor miljövinst med återbruk är att vi tar vara på befintliga resurser. En annan miljövinst är att behovet av nytillverkning minskar. På så sätt spar vi naturresurser, vatten och energi. Vi minskar även mängden koldioxidutsläpp, föroreningar och avfall.

Ekonomiskt fördelaktigt

Återbruka samma sak som att återanvända. Man kallar det också återbruk när man ger ett gammalt föremål ett nytt utseende och en ny funktion. när det kommer till kontorsmöbler brukar det finnas en slant att tjäna genom att se till att era möbler kommer till återbruk istället för att allt slängs på återvinningsstation.

Delfinansiera era nya inköp med återbruk

Vi som har arbetat med flyttar och anpassningar av kontor vet att mycket slängs som hade kunnat delfinansiera de nya inköpen, det är sällan allt går till återbruk, men vi brukar alltid kunna presentera en helhetslösning där vi hjälper er att göra en inventering som vi sedan skickar ut till våra samarbetspartners för att kunna presentera det mest fördelaktiga alternativet åt er, så att ni kan fokusera på nästa steg.

Kontakta oss
Svart pil klicka för att kontakta oss