Reception

En bra receptionisttjänst med ett trevligt och professionellt välkomnande ger ett bra första intryck för såväl anställda som besökare vilket stärker upplevelsen av service och bemötande när man kliver in i era lokaler.
Grön pil för att scrolla nedåt på hemsidan
Kontakta oss
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Använd vår receptionisttjänst för att ge era anställda och besökare ett bra första intryck. Våra receptionister har lång erfarenhet av service i olika miljöer och branscher och kommer att höja upplevelsen av att kliva in i era lokaler.
Receptionist och Receptionisttjänster
Professionella receptionstjänster är en bra lösning för att höja upplevelsen av service, receptionen tar emot besökare och får anställda och besökare att känna sig välkomna. Receptionen fungerar även ofta som ett informationscenter för anställda samt besökare och förhindrar obehörigt tillträde till kundens lokaler.

Vanliga Frågor.

Vad är receptionen till för?
Har ni kollektivavtal?
Varför skulle vi behöva en receptionisttjänst nu när det knappt är några besökare på kontoret?
Vad innebär en receptionisttjänst?
Är det en auktoriserad bemmaningstjänst?
Vad gör en receptionist?

Hållbarhet

Vi lägger stor vikt på att tänka till när det kommer till hållbarhet och hur vi gör det till en del av allting vi gör. Vi utmärker oss genom att vi har låg personalomsättning och nöjda medarbetare, det är en stor del av vår framgång och ett av våra viktigaste nyckeltal för att kunna vara trovärdiga gentemot vår uppdragsgivare eftersom det är en viktig del för sin egen arbetsplatsstrategi.

Vi lägger stor vikt vid urval och matchning av rätt kandidater för uppdraget, en bra och strukturerad process säkerställer kvaliteten av leveransen. De kandidater som presenteras skall även matcha våra egna krav på kompetens och personliga egenskaper, då vi tänker långsiktigt och vill att de skall känna att de är en del av vår familj.

Resurser som vår uppdragsgivare vill ha får även kompletterande utbildning i hållbarhet och löpande stöd av vårt interna team.

Matchning

Förstudien ger rätt förutsättningar för att vi ska kunna göra ett bra arbete med att matcha kandidater som möter era krav och förväntningar samt passar företagets image.


Process

Baserat på kravställningen i dialog med uppdragsgivaren har vi sedan ett tydligt underlag för att kunna säkerställa hur processen bör se ut. Detta gäller särskilt i fall då det krävs särskild kompetens eller erfarenhet där vi inte har tillräckligt mycket potentiella kandidater i vårt eget nätverk.

Vi inleder med att sålla genom att säkra kompetenskrav för att en första intervju skall bli aktuell, efter det följer en djupintervju med två personer närvarande för att ha en second opinion.

När vi har två kandidater görs referenstagning och bakgrundskontroll.


Anpassade lösningar

Baserat på ert behov erbjuder vi traditionella lösningar; dvs. rekrytering eller bemanning.

Vi har även egna Front Desk/Receptionstjänster som är anpassade efter behov inom samma tjänst som våra Office Specialister, vilket vi i dagsläget endast erbjuder till er som har en Office Specialist från oss.


Kontakta oss
Svart pil klicka för att kontakta oss