Återbruk

Återbruk.

Vi har i stort sett alltid hållit på med återbruk, vi har medvetet valt återbruk som första alternativ för sådant som köps in till kontoret, när NRSE grundades år 2014 av Aria och Bjorn som samtidigt studerade var det också på grund av ekonomiska skäl. Återbruk är dock ofta en självklarhet numer för de flesta företag som värdesätter hållbarhet.

Det finns flera fördelar och anledningar till att välja återbruk, för det första ser vi till att minska en av de största posterna för klimatpåverkan efter resandet som brukar vara inköp av varor och tjänster - i alla fall för företag och organisationer som inte har egen varuproduktion enligt Naturskyddsföreningen.

Räknar vi med inköpt el och värme står sektorn för ungefär 20 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen. Val av papper, kontorsmöbler och it-utrustning sticker ofta ut som särskilt utsläppsintensiva kategorier. Genom att återbruka, underhålla, laga, köpa begagnat och återvinna reduceras prylarnas miljöpåverkan avsevärt.

De flesta företag har en uttalad Code of conduct eller leverantörspolicy för att ha koll på sin värdekedja ur et hållbarhetsperspektiv bland annat samtidigt som man ofta har en uttalad återbruks- och inköpspolicy som vägleder organisationer som vill föregå med gott exempel och visa andra att ett miljömedvetet inköpsbeteende av varor och tjänster främjar ett hållbart samhälle.

Vad kan vi göra?

För er som är kunder till NRSE vet ni att vår inköpsavdelning brinner för att ta fram hållbara lösningar, de brukar alltid kunna hjälpa er att hitta andra produkter som är likvärdiga i kvalitet och funktionalitet samtidigt som de är hållbara och inte sällan även ett bättre alternativ ekonomiskt.

Ett enkelt sätt är att be vår inköpsavdelning om hjälp genom att gå igenom de mest frekvent beställda varorna som inte är miljömärkta, då kan de leta efter produkter hos flera av de leverantörer vi har ramavtal med och hjälpa er att ta fram nya produkter som även hjälper er att ta ett litet steg fram för mer hållbara inköp.

Vem är återbruk till för?

Det senaste året har de flesta verksamheter förändrats samt även behov av bestående förändring för att arbetsplatsen ska var anpassad för och kunna stötta vid förändring av nya behov, vad vi har sett har det ofta lett till att många företag har, eller planerar att flytta.

Vid en flytt är återbruk av möbler inte bara ett bättre alternativ ekonomiskt än att slänga sådant som någon annan ser ett värde i och kan restaurera då det kan inringa lite intäkter istället för kostnad för bortforsling och återvinning på miljöstation, det är såklart även ett bättre alternativ ur miljösynpunkt.

Vi arbetar med flera företag som arbetar med återbruk av kontorsmöbler, så om ni planerar att flytta kan vi hjälpa er att skapa en inventarielista och se över det bästa alternativet för er genom att jämföra mot flera leverantörer och alternativ och ta fram den bästa lösningen för er och koordinera det.

Egentligen är återbruk till för alla, men för kontorsmöbler som det oftast handlar om för oss styr utbud och efterfrågan på marknaden vilket pris som leverantörerna vill betala, då vi arbetar med detta har vi bra koll, samtidigt som vi alltid jämför med flera av våra samarbetspartners som vi även vet är seriösa.

Vem köper in återbrukade kontorsmöbler?

Enligt vår erfarenhet är det ofta företag som har en tydlig policy för hållbara inköp och det kan handla om företag med tusentals anställda och miljarder i omsättning till mindre fåmansföretag.

Då uthyrning av hemmakontor har blivit en allt mer populär och nödvändig tjänst för företag som fortsatt ska arbeta hemifrån ett par dagar i veckan är det ganska vanligt att de anställda erbjuds åtminstone en ergonomisk skrivbordsstol och ett höj- och sänkbart skrivbord eftersom det inte är så lätt för de flesta att ta med sig från kontoret, dessutom är det kontorsmöbler som köpts in till arbetsplatsen just det, kontorsmöbler som ofta är anpassade till kontoret och inte optimala för många att ha hemma eftersom de ofta är av lite större modell vilket förutsätter att det finns plats för det hos den anställde.

I de fallen har det varit ganska vanligt att man väljer en lösning där de anställda får hyra återbrukade kontorsmöbler, eftersom kontorsmöblerna ska stå hemma hos den anställde är det inte heller samma krav på att allting skall se exakt likadant ut, utan det är funktionalitet som är viktigast, rätt utrustning för ergonomi och dimensioner för att få plats hemma, då blir återbruk ett väldigt bra ekonomiskt alternativ samtidigt som miljöpåverkan blir minimal.

Återbrukade kontorsmöbler kan dock köpas in av alla, av det vi själva köper in samt det vi ser går ut till våra kunder är det mer eller mindre kontorsmöbler som ser ut som nya.

Är återbruk bara till för kontorsmöbler?

Nej, de flesta av våra samarbetspartners erbjuder återbrukslösningar, det kan gälla alltifrån kaffemaskiner, till kopiatorer och krukor för växtservice, återbruk har blivit ett allt mer populärt alternativ, fråga gärna oss på service@nrse.se så ska vi försöka att hjälpa er.