NRSE i siffror 2019-2020

5/16/2022

NRSE i siffror.

Föregående år var ett annorlunda år, trots det fortsatte NRSE att växa samtidigt som vi uppnådde flera av våra viktigaste nyckeltal.

Allvarliga incidenter: 0, vilket också var målet, säkerhet är något som är väldigt viktigt för oss.

Personalomsättning: 5%, personalomsättningen är en siffra som kan berätta mycket, det är en låg siffra överlag och inte bara sett till vår bransch. För oss betyder det att vi lyckas med en viktig del av vår egen arbetsplatsstrategi; att kunna attrahera rätt människor till NRSE och att de vill stanna kvar. Det betyder även att vi kan erbjuda kontinuitet i vårt erbjudande och kan fortsätta stärka det genom kompetensutveckling.

NMI: 87 Nöjd-Medarbetar-Index, även om det är ett mycket bra resultat är målsättningen mycket hög och målet var minst 90, NRSE har en vision om att inte bara vara kundernas bästa val, utan även de anställdas.

Kundretention: 96% en mycket hög siffra som vi mäter årsvis, kundretentionen säger väldigt mycket om vad vi är för typ av företag, den höga siffran (som är över 90%) historiskt betyder att vi i stort sett behåller alla våra kunder.

NKI: 78 Nöjd-Kund-Index, målet var 80, så vi nådde inte hela vägen fram. Vi fick väldigt mycket bra feedback från våra kunder föregående år i den senaste undersökningen som vi sedan tog fram en åtgärdsplan för som sedan mejlades ut, vi hoppas att vi ska lyckas få ett högre betyg detta år. Den största utmaningen föregående år var helt klart att vi, precis som de flesta andra behövt att trolla med knäna för att kunna få scheman och liknande att gå ihop i och med fler sjukskrivningar än normalt.

Omsättning: 32 Miljoner +20%, vi blev ett Gasell-företag igen och det är kul att vi lyckades att fortsätta att växa trots Corona, vi som arbetar med arbetsplatser har sett en naturlig sett till omständigheterna, men samtidigt drastisk minskning av flera av våra tjänster i och med att det är en så stor del som arbetar hemifrån och många kontorsarbetsplatser står tomma. Det har lett till minskade intäkter från förbrukningsvaror och traditionella tjänster kopplade till kontorsarbetsplatsen framförallt. Att vi fortsätter växa organiskt samtidigt som vi behåller i stort sett alla våra kunder och medarbetare är mycket roligt, det betyder att vi kan fortsätta att skapa arbetstillfällen samtidigt som det görs på ett hållbart sätt!

Vi ser framemot att höra från er

En första kontakt handlar oftast inte om att vi ska försöka sälja något, förmodligen har vi skapat tillräckligt med intresse för att ni ska vilja veta mer och om vi kan vara en bra matchning för vad ni söker.

Kontaktformulär

Tack för att du kontaktade oss. Vi återkommer så snart vi kan.
Något gick fel. Försök igen eller mejl oss på info@nrse.se