Tillbaka till jobbet - svar på frågor och checklista

Prevents checklista i form av frågor att fundera kring:

• Har företaget en tydlig strategi för återgången till arbetsplatsen?

• Är strategin kommunicerad till samtliga arbetstagare?

• Finns en plan för hur regelbunden information och kommunikation med arbetstagarna ska ske?

• Finns utrymme för arbetstagarna att prata om de eventuella förändringar som sker eller har skett på arbetsplatsen?

• Har ni tagit fram information om förutsättningarna för arbete på arbetsplatsen och på distans?

• Har kunder, leverantörer, klienter, patienter, elever eller tredje man informerats om vilka åtgärder som vidtas på arbetsplatsen för att hålla avstånd, god handhygien etc?

• Ingår undersökning av risk för coronasmitta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?

• Kan arbetstagarna ta sig till och från arbetsplatsen på ett smittsäkert sätt?

• Har lokalerna rätt förutsättningar för att följa rekommendationerna om att hålla avstånd och undvika trängsel?


Källa: Prevent


Vår erfarenhet av åtgärder på arbetsplatsen
På NRSE har vi god erfarenhet av åtgärder på arbetsplatsen eftersom det har varit ett av vårt viktigaste uppdrag för att stötta våra kunder i att kunna bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt.


Begränsa risken för smitta

Det finns ingen modell som passar alla, men det finns en mängd åtgärder som i stort sett alla har tagit för att minska risken för smitta vilket vi självklart kan hjälpa er med.


Successiv återgång 

Eftersom den successiva återgången och hur det ska ske behöver anpassas till den egna verksamheten har vi förstått att våra kunder har mycket att göra framförallt när det kommer till organisatoriska frågor, däremot behöver arbetsplatsen “sättas igång” vilket vi som helhetsleverantör kan hjälpa er med.


Det kan handla om alltifrån tjänster som man har pausat av förklarliga skäl till tjänster vars frekvens man anpassat till en arbetsplats som i stort sett stått tom.


Vi får ganska mycket samtal om från nya och gamla kunder om vi kan hjälpa dem att sätta igång kontorstjänsterna till den anpassade nivån man har tänkt  sig för den successiva återgången för att allt ska fungera, sådant som man kanske inte har tänkt på i första hand men som blir jobbigt om det inte fungerar, exempel på sådana tjänster är:


Checklista för kontorstjänster

Hur ser kontoret ut? - Behövs det göras en storstädning innan ni kommer tillbaka?

Har ni eller ska ni ändra på hur ni arbetar, t.ex. aktivitetsbaserat? - Behöver ni hjälp att anpassa städrutiner och rengöring av kontaktytor, finns det hygienkit?

Ska ni ha frukt på arbetsplatsen, ska det anpassas? - Ta kontakt med oss så löser vi det enligt hur den successiva återgången ska ske.

Återvinning? - Ta kontakt med oss så ser vi till att ni har en anpassad frekvens, så att kärlen inte blir överfulla.

Kaffe och dryck? - Fungerar den lösning ni hade innan? Ta kontakt med oss annars så löser vi det åt er. Visste ni att det finns en Svanenmärkt kaffetjänst numera?
Mat på jobbet? - Många har installerat automater där anställda kan köpa mat - är det något som ni behöver?
Sanering/Desinfektion? - Desinfektionsstäd eller rengöring av kontaktytor som vidrörs ofta är något som de flesta har haft för att begränsa risken för smitta vilket även är något som är rekommenderat av Arbetsmiljöverket.  - Är det något som vi kan hjälpa er att sätta upp rutiner för?
Hemarbete? - Många kommer fortsatt att jobba hemifrån, de som har gjort det en längre tid har fungerande rutiner för on- och offboarding där de som ska jobba hemifrån är utrustade med det de behöver ur ett arbetsmiljöperspektiv, där vi sköter allt ifrån det operationella till det logistiska för att ni inte ska behöva tänka på det. - Ta kontakt om det är något ni funderar över.

Anpassning av kontoret? - Kanske en av de vanligare tjänsterna numera, vi hjälper er att anpassa arbetsplatsen för att alla ska kunna sitta med rekommenderade avstånd och hjälper er även att flytta och lagerhålla inventarier i samma lösning.

Entrémattor - Något som många tänker på, inte bara för att det är säsong och vi snart kommer att börja dra in mer smuts i lokalerna utan även för att det är ett väldigt effektivt sätt att minska mängden smuts som kommer in, vi rekommenderar dörrmattsservice där ni alltid har nya fräscha mattor, en tjänst som även är Svanenmärkt. 

Handyman - Vi märker att det är många som behöver hjälp av en handyman eftersom de kan fixa det mesta och nästan alla har lite småfix och saker som ska ordnas på kontoret, om ni inte ska göra större anpassningar är en handyman ett perfekt alternativ med kort inställelsetid.
Reception/Bemanning - En tjänst som har ökat i efterfrågan i och med att det vid en successiv återgång behövs en receptionisttjänst som är anpassad för ert behov framöver. Vi bemannar främst på de positioner där vi kan erbjuda ett mervärde med stöttning från NRSE och bättre priser på inköp t.ex.
Växtservice - Många har faktiskt haft igång denna tjänst eftersom man vill kunna komma tillbaka till ett kontor med levande växter, men har ni pausat eller avslutat kan vi hjälpa er att få det fint på kontoret igen med underhållsfri växtservice med prydnadsgaranti.

Normalt sett är det ganska många tjänster på en arbetsplats som alla bidrar till helheten, vi kan hjälpa er att komma igång i den takt ni har tänkt er och hjälpa er anpassa era kontorstjänster för att de ska passa er nu och sedan för vi en dialog om hur och vilka tjänster vi kan hjälpa er med för att ni ska ha en välfungerande arbetsplats som era anställda trivs på.