Sanering

Effektiv desinficering av arbetsplatser vid Covid-19 och annan smitta.
Grön pil för att scrolla nedåt på hemsidan
Kontakta oss
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vi sanerar er lokal med effektiva och hållbara metoder, medlet avdödar Coronaviruset efter ca 30 sekunders kontakttid och är inte farligt för människor, djur eller miljö.
Snabbt, effektivt och hållbart.
Vi sanerar er arbetsplats med säkra och skonsamma metoder, det medel vi använder har väldokumenterad effekt och avdödar Covid-19 (SARS-CoV-2) på ca 30 sekunder. Välj en säker och hållbar metod för att sanera er arbetsplats som är skonsam mot människor, djur och miljön. Vi utför sanering mot Coronavirus rutinmässigt och har utfört rikstäckande uppdrag för våra kunder.

Vanliga Frågor.

Vilka kemikalier vi använder
Hur lång tid tar det?
Vad är förebyggande sanering/desinficering?
Vad kostar det?
Vad menas med “vanlig” sanering?
Vad rekommenderar ni?

Skonsamma effektiva metoder.

Våra metoder för att sanera Corona (Covid-19) är utformade för att vara säkra, effektiva och skonsamma för såväl medarbetare och våra kunder.


Som hållbart företag är det viktigt att kunna erbjuda lösningar med minimal påverkan på människor, djur och miljö samtidigt som arbetsmetoder måste vara säkra och medel som används ha väldokumenterad effekt.


Mindre medel, mindre tid

När vi sanerar Coronavirus använder vi framförallt elektrostatiska trycksprutor vilket har flera fördelar, trycksprutorna gör att vi kommer åt svåråtkomliga ytor lättare och den katjoniska laddningen gör att medlet sveper runt konduktiva ytor.


Enkelt uttryckt betyder det att vi kan utföra arbetet snabbare med mindre medel och säkrare då vi inte behöver vidröra några ytor samtidigt som risken för korskontaminering reduceras avsevärt med rätt arbetssätt.


Läs mer

För dig som är intresserad finns det mycket mer att läsa om det medel vi använder här samt om de trycksprutor vi använder här. Medlet är framtaget av ett svenskt företag som heter LifeClean. Medlet har bred mikrobiologisk effekt vilket betyder att det har effekt på ett brett spektrum av olika bakterier och virus.

LifeClean desinfektionsmedel hindrar även utvecklingen av multiresistens och deras vision som företag stämmer bra överens med vår verksamhet,

Vi värnar om människa, djur och natur. LifeClean International bidrar till allas välbefinnande genom att vara världsledande inom miljövänliga high-level desinfektionslösningar”

Kontakta oss
Svart pil klicka för att kontakta oss