NRSE Workplace

Med moderna, hållbara helhetslösningar och tjänster hjälper vi våra kunder skapa arbetsplatser att längta till med fokus på en bra arbetsmiljö och en medarbetarupplevelse av världsklass.

Workplace Services

Hållbar och modern arbetsplatsservice. Alla servicetjänster du behöver till din arbetsplats för en bra arbetsmiljö och goda medarbetarupplevelser. Från enstaka tjänster till helhetslösningar, alltid med fokus på hållbarhet, hög kvalitet & service.

Workplace Solutions

Konsultativa tjänster där vi hjälper er att ta nya problem, behov eller förändringar på arbetsplatsen till fungerande lösningar för er arbetsplats som vi sedan ser till att implementera. Allt från extern Workplace-avdelning till arbetsplats som tjänst. Det ni behöver när arbetsplatsen förändras helt enkelt.

Workspace Solutions

Förändringar av arbetsplatsen är naturligt när verksamhetens behov förändras. Vi har egen specialistkompetens inom alla delar som rör fysisk förändring av arbetsplatsen - allt från inredningsarkitekter, flyttprojektledning m.m. allt för att ditt projekt ska bli lyckat oavsett om det rör sig om flytt av hela, eller delar av verksamheten till kontorsanpassning, återbruk m.m.

Digital Workplace

Inom Digital Workplace får du alla digitala och tekniska lösningar och tjänster som krävs för att er arbetsplats ska fungera. Vi tillhandahåller allt från enstaka tjänster till helhetslösningar inom IT, mötesteknink, nätverk, licenshantering, support, installation m.m