Flyttprojektledning

En väl utförd flytt börjar med bra planering och kravställning och sköts av erfaren projektledare som ser till att flytten sker enligt budget- och tidsplaner.
Grön pil för att scrolla nedåt på hemsidan
Kontakta oss
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vi hjälper er att hantera hela er flytt med egen projektledning med erfarenhet av små som stora och komplexa flyttprojekt och kan vara med er i processen från idéstadie till inflyttning och alla de tjänster som behövs på plats.
Flyttprojektledning
En flytt består ofta av flera delar där helheten med fördel ofta bör skötas av rätt kompetens med erfarenhet för att kunna se till att flytten sker enligt tids- och budgetplaner samt agera rådgivande och företräda er i byggmöten till koordinering av olika delmoment och leverantörer till uppföljning och kontroll.

Vanliga Frågor.

Vad är viktigt att tänka på vid en flytt?
Vad har er flyttprojektledning för erfarenhet?
Vad innebär från början till slut?
Varför behövs en projektledare?
På vilket sätt är er lösning annorlunda?
Var ska vi börja?

Se våra andra workplace management tjänster.