Hållbara Kontoret

Hållbara Kontoret by NRSE
Grön pil för att scrolla nedåt på hemsidan
Kontakta oss
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hållbara Kontoret är ett enkelt sätt att bli mer hållbar med NRSE, flera av våra kunder som har ett hållbarhetstänk har hållbara kontor. Hållbara Kontoret innehåller en samling av tredjepartscertifierade tjänster som används mest på kontoret med krav på hållbarhet - ett enkelt sätt att bli mer hållbar.
Hållbara Kontoret
Hållbara Kontoret är en tjänst som vi på efterfrågan av våra kunder tagit fram, det är ett enkelt sätt att kunna göra hållbara val för kontoret och arbetsplatsen. Majoriteten av våra kunder utgörs av företag med kontorsarbetsplatser och valet av NRSE som samarbetspartner är ett medvetet val, vi står för hållbarhet, hög kvalitet och service. Vår ambition är alltid att hjälpa våra kunder att lyckas med sin arbetsplatsstrategi och för många innebär det att bli mer hållbara samtidigt som man är väldigt mån om att inte behöva kompromissa med kvalitet och service. Då vi är en helhetsleverantör av de flesta tjänster som får en arbetsplats att fungera har vi därför gjort det enkelt genom att samla alla tjänster i ett erbjudande.

Vanliga Frågor.

Vad är det för tjänster som ingår?
Är det en helhetslösning?
Tar ni betalt för att hjälpa oss göra mer hållbara inköp?
Kan det sänka våra kostnader?
Hur vet vi att det är en hållbar tjänst?
Vi kan inte byta ut några av våra tjänster kan vi ändå bli ett Hållbart Kontor?

Hållbara Kontoret.

Med Hållbara Kontoret vill vi lyfta de företag som tar extra steg för att ligga i framkant vad gäller hållbarhet samt förenkla för andra företag att kunna göra detsamma.

Hållbara inköp.

De flesta företag har en Code of Conduct eller en leverantörsbedömning där det ställs tydliga krav på leverantörernas värdekedja ur ett hållbarhetsperspektiv, det finns inte lika många som är lika tydliga när det kommer till egna interna riktlinjer för t.ex. gröna inköp i den egna verksamheten, men det håller på att förändras och vi har fått mycket inspiration av våra egna kunder.

Trovärdiga certifieringar.

Vi har valt att endast inkludera tjänster i Hållbara Kontoret från välkända och erkända tredjepartsmärkningar (Nordisk Miljömärkning och Naturskyddsverket) eftersom de har strikta krav och genomför kontroller samt begär in rapportering avseende våra tjänster samt andra relevanta delar av vår verksamhet.

Kontakta oss
Svart pil klicka för att kontakta oss

Se våra andra workplace management tjänster.