Rekrytering

Behöver ni rätt resurser som får arbetsplatsen att fungera? Bemanna eller rekrytera med hjälp av NRSE
Grön pil för att scrolla nedåt på hemsidan
Kontakta oss
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Använd NRSE för bemannings- eller rekryteringsuppdrag för kompetens som får arbetsplatsen att fungera, vi har stark kompetens inom bemanning och rekrytering samt egna breda nätverk av kandidater och samarbetspartners.
Rekrytering & Bemmaning
Behöver ni extra resurser för funktioner på arbetsplatsen? NRSE erbjuder resurser till våra kunder för funktionsroller inom vårt eget verksamhetsområde då vi har ett mycket brett och uppdaterat nätverk samt lång erfarenhet av bemannings- och rekryteringstjänster på olika nivåer. Som modernt & hållbart workplace Management företag tillhandahåller vi givetvis nya tjänster som är anpassade efter nya behov på marknaden, precis som mer traditionella verksamheter har börjat tänka om när det kommer till hur man använder den fysiska arbetsplatsen och anpassar den till verksamheten på ett bra sätt gäller det även de roller som påverkas av detta skifte. Vi erbjuder traditionella bemannings- och rekryteringstjänster, men även nya tjänster som inte riktigt passar in i de traditionella facken.

Vanliga Frågor.

Varför är ni bra på bemanning & rekrytering?
Vad är en Office Specialist?
Är ni auktoriserade?
Vad menas med nya tjänster?
Varför kan det vara en bra tjänst?
Vilka tjänster tillsätter ni?

Vår egen arbetsplats är ett kvitto på att vi vet vad vi gör.

En av de viktigaste delarna av vår arbetsplatsstrategi är att vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas attrahera och behålla den kompetens som verksamheten behöver. NRSE är ett tillväxtbolag vars framgång till stor del beror på att vi lyckas attrahera rätt personer och behålla dem, vi tycker att vår egen personalomsättning under 5% och 87 i NMI säger en del om det företag ni väljer att arbeta med.

Erfarenhet.

Vi har erfarenhet av bemanning, rekrytering och executive search, sköter uppdrag själva eller i samarbete med vårt eget nätverk.

Nätverk.

Då vi nästan uteslutande bemannar eller rekryterar resurser för tillsättningar som får en arbetsplats att fungera har vi ett brett personligt nätverk och relationer som gör att det är enkelt för oss att hitta rätt personer.

Kontakta oss
Svart pil klicka för att kontakta oss

Se våra andra workplace management tjänster.