Avfallsförordningen

Avfallsförordningen 

De nya avfallsförordningen som trädde i kraft 1 augusti 2020 med utökad anteckningsskyldighet uppskattas beröra ca en miljon företag, den 1 november skall nu det som skall ha dokumenterats sedan den 1 augusti rapporteras in till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Mer om Avfallsförordningen (2020:614) går att läsa här, nedan sammanfattas en del av vad detta innebär för oss, våra leverantörer och kunder.

Vilken typ av avfall omfattar detta?

Vi hade tänkt att hålla detta hyfsat kort eftersom det omfattas av ganska mycket, men vi nämner nedan sådant som gör att det går att förstå att de flesta (om inte alla verksamheter),  kommer att omfattas av detta.

Exempel på sådant som de flesta verksamheter hanterar som innebär anteckningsplikt och rapporteringsskyldighet; det som berör de flesta är “gömda” miljögifter kan finnas i olika produkter; t.ex. lysrör.

Några exempel på produkter som kan innehålla farligt avfall


 • Batterier
 • Elprodukter
 • Armaturer
 • Impregnerat trä
 • Lösningsmedel


Hur vet jag vilka produkter som klassas som farligt avfall?

En konsekvens av detta är givetvis att det blir enklare att ställa krav i det första ledet för att minska administrationen och hanteringen överhuvudtaget.

Vårt tips är att be er inköpsorganisation, samt leverantörer hålla koll på detta då det framgår av produktens säkerhetsdatablad, som skall innehålla information om produktens farliga egenskaper. Uppgifter om avfallskod finns i säkerhetsdatabladets avsnitt 13. I avfallsförordningens (2020:614) bilaga 3 finns avfallskoder för samtliga klassade avfallstyper, och där alla typer av avfall markerade med en asterisk (*) farligt avfall.


Vilka uppgifter skall antecknas?

Vad som ska antecknas beror på vilken roll du har i avfallskedjan, vi vet, det börjar bli lite mycket, men detta är ändå en kort sammanfattning. 

Exempelvis ska en avfallsproducents anteckning innehålla följande uppgifter per avfallstyp:


 1. Var avfallet producerats
 2. Datum för borttransport
 3. Transportsätt
 4. Vem som ska transportera bort avfallet
 5. Avfallets vikt i kilogram, och
 6. Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Mer finns att läsa om detta i Avfallsförordningen (2020:614).


När ska verksamheten anteckna och när ska vi rapportera?

Återigen hänvisas du till dokumentet gällande avfallsförordningen och din roll i avfallskedjan, men det enklaste sättet att ha något att utgå ifrån är att anteckningen skall föras innan transporten påbörjas.

Rapportering in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efter den tid då anteckningen ska vara förd.


Innebär det att jag ska anteckna varje gång det uppstår farligt avfall uppstår i min verksamhet, t.ex. när lysrör skall bytas ut?

Nej, anteckningsskyldigheten innebär att anteckning skall föras när det är dags att transportera bort det farliga avfallet, men senast innan transporten påbörjas. Du behöver alltså inte anteckna varje gång din verksamhet ger upphov till farligt avfall.


Är jag avfallsproducent och gäller detta även för verksamheter som producerar väldigt litet farligt avfall?

Om farligt avfall uppstår i din verksamhet är du avfallsproducent. Alla verksamheter där det uppkommer eller hanterar farligt avfall omfattas av kravet på att föra anteckningar om det farliga avfallet och rapportera till avfallsregistret. Det finns inga nedre gränser i fråga om till exempel mängden avfall eller storlek på verksamheten.


Vilken paragraf omfattar lagring av farligt avfall?

Den som bedriver verksamhet med lagring av farligt avfall som ett led i insamlingen av avfallet ska föra anteckningar som insamlare enligt 6 kap. 3 § i avfallsförordningen (2020:614).

Lagring som sker innan avfallet överlämnats till en verksamhet där det på något sätt ska behandlas, betraktas som ett led i insamlingen av avfallet. När avfallet lämnats till en verksamhet som ska behandla avfallet utgör lagringen i den verksamheten ett behandlingsförfarande.


Sammanfattning Avfallsförordningen

Avfallsförordningen uppskattas beröra 1 miljon svenska företag, i och med antecknings- och rapporteringsskyldigheten kommer detta att bidra till mer administrativt arbete. 


Det är värt att notera att verksamheten blir antecknings- och rapporteringsskyldig först när avfall skall transporteras, i och med att det inte finns någon nedre gräns är det nog säkert att säga att det blir enklare att hantera med sortering av avfallet som uppstår (i fraktioner) och att ta upp en diskussion med de som sorterar och/eller transporterar avfall åt er, så att ni kan känna er trygga med att era leverantörer har koll på hur de anpassar sig till den nya lagen, t.ex. om de kan agera ombud till er.